שיטת התגמול למשתמשים באפליקציה

על כל 10 פעמים שמשתמשים באפליקציה מקבלים 10$ לארנק הווירטואלי
על כל משלוח האפליקציה לאחר שמשתמש בה, מקבלים 1$ (ללא הגבלה) לארנק הווירטואלי